SƠN PHỦ SÀN EPOXY

Thông tin sản phẩm

Là sơn hai thành phn trên nn tng nha Epoxy phn ng vi cht đóng rn polyamine.

Làm lp lót bo vbmt công trình cho bê tông sàn hay nơi đâu có yêu cu kháng hóa cht cao hoc chu sva đập mnh.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Hotline: 028 22 188 348
Hotline: 0903 003 722

THÀNH PHN CƠ BN: Là sơn hai thành phn trên nn tn nha Epoxy phn ng vi cht đóng rn polyamine.

SDNG: Làm lp lót bo vbmt công trình cho bê tông sàn hay nơi đâu có yêu cu kháng hóa cht cao hoc chu sva đập mnh.


ĐẶC ĐIM:

Độ bám dính cao

Sc kháng chu thi tiết vi độ bn dài lâu.

Độ bn un rt cao ngay ckhi khô hoàn toàn.

Kháng hóa cht và nước bin tt

Độ phcao và có thchu được nhit độ lên ti 250oC

MÀU: Trng sa.

SLIU KTHUT:

Dng đóng gói: 5kg/bộ, 20kg/1

Thành phn:Hai

Tlphi trn: 4 (sơn) : 1 (cht đóng rn)

Thi gian sng ca hn hp: 6 gi

Đim cháy: 24oC

Độ nht (28oC): 80~85KU

Ttrng: 1.3 ~ 1.5

Hàm lượng rn: 65-70%

SLIU NG DNG:

Phương pháp sơn: Con lăn hoc cọ để sơn

Dung môi: Dung môi Epoxy T123

Tlpha loãng để sơn : 10-20% theo thtích

Độ che ph: 5-7m2/kg/lp

Độ dày màng phim: 35-45 microns/lp

Thi gian khô :

          Khô mt:1-2 giờ ở 28oC

          Khô s: 2-3 giờ ở 28oC

          Khô hoàn toàn: 12 giờ ở 28oC

Thi gian lăn lp kế tiếp: ti thiu 24 gi


CHUN BBMT: Phi xlý du mvà cht bn tht ktrên bmt sn phm trước khi sơn, ngoài ra nên xnhám để có bmt phng mn trước khi sơn .

Xem thêm