Logo
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ CHIẾN THĂNG 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05

284 Lượt xem

CÔNG TY TNHH SX–TM–DV CẦU VỒNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: TB – 01/2017                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

          V/v: Nghỉ lễ 30/4 và Quốc Tế Lao động 01/05

       

   Kính gửi: Quý khách hàng

 

          Để thuận tiện trong kế hoạch làm việc giữa Công ty Cầu Vồng và Quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ lễ của chúng tôi cụ thể như sau:

  • Ngày lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/05: 

            -  Nghỉ liên tục 3 ngày từ ngày 30/04/2017 đến hết ngày 02/05/2017 

  • Thời gian bắt đầu làm việc lại:

            -   Vào lúc 7h30’: ngày 03/05/2017

 

CÔNG TY CẦU VỒNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.

Tin tức khác