Logo
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc

Chi tiết sản phẩm

SƠN LÓT EPOXY 1K

Trọng lượng: 1Kg

 Là loại sơn 1 thành phần có một số đặc tính cơ bản như sau:

- Có độ bám dính cao trên bề mặt sát mạ kẽm

- Có khả năng liên kết tốt giữa các lớp với nhau

- Thời gian khô nhanh, dễ sử dụng và thi công

- Đáp ứng được nhiều yêu cầu đa dạng về sản xuất, ít bảo trì, và tuổi thọ cao ….

 

 

Tính năng vượt trội

Trọng lượng: 1Kg

 Là loại sơn 1 thành phần có một số đặc tính cơ bản như sau:

- Có độ bám dính cao trên bề mặt sát mạ kẽm

- Có khả năng liên kết tốt giữa các lớp với nhau

- Thời gian khô nhanh, dễ sử dụng và thi công

- Đáp ứng được nhiều yêu cầu đa dạng về sản xuất, ít bảo trì, và tuổi thọ cao ….

 

Sản phẩm cùng loại

Không tìm thấy kết quả